Địa chỉ bảo hành

Địa chỉ bảo hành

TRUNG TÂM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN BOSE (BOSE AUTHORIZED SERVICE CENTRE)

103 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM .

Tel: (+84-8) 39112198

Email: customerservice@bose.upsv.vn

Giờ làm việc:

– Thứ hai đến Thứ sáu: 8.30am – 12.00am & 13.00pm – 17.30pm

– Thứ bảy: 8.30pm – 12.00pm.

– Nghỉ ngày Chủ Nhật và Lễ.

Không có tin tức nào trong danh mục này.